– Vi kan ikke akseptere at den norske stat neglisjerer de sjøsamiske fiskerirettighetene på denne måten. Vedtaket er etter vår mening et regelrett brudd på de rettighetene sjøsamene og andre bosatt i kyst- og fjordområdene har hatt i uminnelige tider til kystfisket i våre nærområder. Derfor ser vi nå ingen andre muligheter enn at saken tas til rettsalene, sier sametingsrepresentant og leder i NSR, Aili Keskitalo.

NSR vil at Sametinget nå setter av ressurser til en rettslig avklaring av fiskerirettighetene – i form av satsningen «Borjadat». NSR foreslår at Sametinget i første omgang setter av 1 million kroner til dette, i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2012. Denne bevilgningen må deretter følges opp i Sametingets budsjettbehandling for 2013.

Mer i papiravisa