For å hindre at båtene bare hiver søpla på havet igjen, har Miljødirektoratet satt i gang prøveprosjektet «Fishing for litter», der havfiskeflåten får levere søpla gratis til mottak i Tromsø, Ålesund og Egersund. Snart åpner også et mottak på Karmøy.

Prosjektet kjøres i 2016 og 2017, og i det første året deltok i alt 27 fartøyer. Det er stor variasjon i hva som kommer på land. For mens nesten alt som ble brakt på land i Ålesund var fiskerirelatert avfall, var fordelingen i Tromsø nesten 50/50 mellom fiskeriskrot og annet avfall.

Også Mareano-prosjektets kartlegging av havbunnen slår fast at mye av det som ligger på bunnen stammer fra fiskeriaktivitet. Mesteparten av dette er plast. Les også: Søppel på 28 prosent av opptakene

Av de 48 tonnene som ble levert gjennom "Fishing for litter" kunne 37 tonn leveres til fiskerireturselskapet Nofir.

Prosjektet kjøres i regi av Miljødirektoratet, og her er man ikke i tvil om potensialet for innsamling av vesentlig større mengder.

- Det er mange båter som har ønsket å være med, og vi har operert med ventelister. Det er også mange som ønsker seg flere mottak langs kysten, men i denne omgang er dette bare et pilotprosjekt med begrensede midler for å deponere alt som kommer på land. Det viktige nå er å skaffe oss kunnskap om hvordan det er mulig å gå frem i et slikt arbeid, sier seniorrådgiver i Hav- og sedimentseksjonen i Miljødirektoratet, Runar Mathisen.

- Hva er potensialet dersom hele flåten deltar?

- Det har jeg ikke regnet på, men vi ser jo at potensialet er stort. Selv om resultatene så langt er gode, er det for tidlig å evaluere hva vi gjør videre, sier Mathisen.

Les mer i papiravisa