- Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige med en avtale om forvalting av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge, og ligger som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022. - Storbritannia og Norge er de to største makrellnasjonene, og denne avtalen er derfor et viktig skritt i retning av en enda bedre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde selvsagt vært fint om vi hadde fått til en avtale som omfatter de andre kyststatene også, og jeg håper at eksempelet som Norge og Storbritannia nå setter, bidrrar til at de andre kyststatene etter hvert kommer etter, sier Skjæran. Forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp at til høsten. Avtalen mellom Norge og Storbritannia omhandler blant annet størrelsen på de nasjonale makrellkvotene, overføringer av makrellkvoter og styrke vitenskapelig samarbeid. Norge får også anledning til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias sone.- Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige med en avtale om forvalting av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge, og ligger som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022. - Storbritannia og Norge er de to største makrellnasjonene, og denne avtalen er derfor et viktig skritt i retning av en enda bedre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde selvsagt vært fint om vi hadde fått til en avtale som omfatter de andre kyststatene også, og jeg håper at eksempelet som Norge og Storbritannia nå setter, bidrrar til at de andre kyststatene etter hvert kommer etter, sier Skjæran. Forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp at til høsten. Avtalen mellom Norge og Storbritannia omhandler blant annet størrelsen på de nasjonale makrellkvotene, overføringer av makrellkvoter og styrke vitenskapelig samarbeid. Norge får også anledning til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias sone.- Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige med en avtale om forvalting av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge, og ligger som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022. - Storbritannia og Norge er de to største makrellnasjonene, og denne avtalen er derfor et viktig skritt i retning av en enda bedre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde selvsagt vært fint om vi hadde fått til en avtale som omfatter de andre kyststatene også, og jeg håper at eksempelet som Norge og Storbritannia nå setter, bidrrar til at de andre kyststatene etter hvert kommer etter, sier Skjæran. Forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp at til høsten. Avtalen mellom Norge og Storbritannia omhandler blant annet størrelsen på de nasjonale makrellkvotene, overføringer av makrellkvoter og styrke vitenskapelig samarbeid. Norge får også anledning til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias sone.
- Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige med en avtale om forvalting av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge, og ligger som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022. - Storbritannia og Norge er de to største makrellnasjonene, og denne avtalen er derfor et viktig skritt i retning av en enda bedre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde selvsagt vært fint om vi hadde fått til en avtale som omfatter de andre kyststatene også, og jeg håper at eksempelet som Norge og Storbritannia nå setter, bidrrar til at de andre kyststatene etter hvert kommer etter, sier Skjæran. Forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp at til høsten. Avtalen mellom Norge og Storbritannia omhandler blant annet størrelsen på de nasjonale makrellkvotene, overføringer av makrellkvoter og styrke vitenskapelig samarbeid. Norge får også anledning til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias sone.- Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige med en avtale om forvalting av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge, og ligger som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022. - Storbritannia og Norge er de to største makrellnasjonene, og denne avtalen er derfor et viktig skritt i retning av en enda bedre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde selvsagt vært fint om vi hadde fått til en avtale som omfatter de andre kyststatene også, og jeg håper at eksempelet som Norge og Storbritannia nå setter, bidrrar til at de andre kyststatene etter hvert kommer etter, sier Skjæran. Forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp at til høsten. Avtalen mellom Norge og Storbritannia omhandler blant annet størrelsen på de nasjonale makrellkvotene, overføringer av makrellkvoter og styrke vitenskapelig samarbeid. Norge får også anledning til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias sone.
- Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige med en avtale om forvalting av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge, og ligger som nummer to etter torsken. Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringer fra 2022. - Storbritannia og Norge er de to største makrellnasjonene, og denne avtalen er derfor et viktig skritt i retning av en enda bedre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde selvsagt vært fint om vi hadde fått til en avtale som omfatter de andre kyststatene også, og jeg håper at eksempelet som Norge og Storbritannia nå setter, bidrrar til at de andre kyststatene etter hvert kommer etter, sier Skjæran. Forhandlingene om en ny samlet fordeling for 2024 og framover starter opp at til høsten. Avtalen mellom Norge og Storbritannia omhandler blant annet størrelsen på de nasjonale makrellkvotene, overføringer av makrellkvoter og styrke vitenskapelig samarbeid. Norge får også anledning til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias sone.