MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

STOPP I KYSTFLÅTENS DIREKTEFISKE ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 15. juni siden første periodekvote er beregnet oppfisket. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 14. juni kl. 23:59.

FISKERIDIREKTØREN