Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

NVG-sild:

Endelig kom silda på Møre, men vind halve uken ødela mye av sildeuken, og totalt ble det fisket 17.200 tonn sist uke. Der de beste sildedagene var mandag (5.700 t) og fredag (5.500 t).

Av ukens kvantum har ringnot tatt det største kvantum med 8.300 t, kyst 6.000 t og trål 2,900 t. Totalt siden nyåret er det nå fisket 203.600 t med NVG sild, mot vel 180.000 på de to første månedene i fjor.

Mandag 22 februar var første fangst fra Møre. Noe som er uvanlig sent, der vi til sammenligning hadde første fangst 13 februar i fjor. På Buagrunnen der flere båter hadde posisjonert seg og håpet på et godt innsig, er det relativt lite kvantum som er fisket, med bare 3.300 t.

Et annet område der det er fisket sild er vest av Sklinna. Herfra melder fiskerne om gode sildemengder og det er tatt 11.000 t i dette farvann.

På denne tida når silden ankommer gytefeltene er det pressing av silderogn som har fokus hos kjøperne, og med et godt verdensmarked for rogn har vi hatt rekordpriser i auksjonene. Det som har vært utfordrende i siste del av uken er at gytingen er startet og fangstene har hatt ulikt innhold av rogn. Der noen fangster har rogn på langt over 20%, til utgytt sild på samme fangstfelt. Det virker at, spesielt silda på Buagrunnen har vært klar for gyting ved ankomst.

I kommende uke vil noen båter se over gytefeltene når været løyer tirsdag og det blir da spennende å se om det fortsatt er sild tilgjengelig med rogn. Vi krysser fingrer i lag med fiskerne og industrien.

Kolmule:

Endelig ble det fres i kolmulefisket og sist uke er det fra 24 båter innmeldt 45.200 t med kolmule.

I første del av uken var været vanskelig og registreringene av kolmule beskjedne. Utover i uken kom det noe fisk fra EU sonen og ut i internasjonalt farvann. Og da vinden løyet ble det mer fart i fisket med gode trålhal. Fredag ble beste dag med hele 19.100 tonn i journalen.

Av ukens kvantum er 4.000 t omsatt til konsum til kjøpere i Killybegs, Irland. Det resterende kvantum er solgt til mel/olje kjøpere i Norge, Danmark, Island og Irland.

Som en kuriositet så er ukens siste kolmulefangst den største enkelfangst vi har hatt i Sildelaget. Dette stod «Slaatterøy» for da de meldte inn 3.500 tonn på søndag. Denne fangst er tatt i 6 trålhal fordelt over fire fiskedager.

I kommende uke forventer vi fortsatt stor deltagelse i internasjonalt farvann. Værmeldingene de kommende dager er gode og vi håper at mer kolmule kommer over streken.

I fjor hadde vi tilgang for å fiske i EU sonen og fokuset på fiske i internasjonalt hadde ikke samme fokus. Da hadde vi siste kolmulefangst fra internasjonalt farvann 9. mars.