Kystfiskarlaget mener at fritt redskapsvalg for alle fartøygrupper i makrellfisket i praksis vil resultere i at kvotene i den minste flåten blir kjøpt opp av fartøyer i flåtegruppene over.

- Kystfiskarlaget har allerede fått rapporter om at kystfiskere er kontaktet av meglere som har bydd opptil 1,5 mill kroner for en dorgekvote i 11-metersgruppen, skriver laget.

Tilpasses fiske i nord

Norges Kystfiskarlag deltok på møtet i departementet hvor denne saka ble diskutert 31. januar. Der ga laget klart uttrykk for at de gikk inn for den reguleringsmodellen som ble brukt i 2010, men noen tilpasninger.

Årsaken til at endringsforslaget er satt på dagsordenen er å tilpasse reguleringene slik at kystfartøyer med dorgekvote i nord får anledning til å delta i fisket når makrellen er tilgjengelig. Det vil si tidlig i sesongen, mens makrellen beiter i åte og således er lite egnet til konsum. Det er derfor et ønske at kystfartøyer med dorgekvote får anledning til å fiske makrellen med not slik at den kan settes i steng til den er åtefri.

Desimerer de små

- Men generelt fritt redskapsvalg vil bidra til å ytterligere redusere den minste flåten, og i Norges Kystfiskarlag er vi opptatt av å bedre betingelsene for den minste flåten, ikke å desimere den, skriver de i en uttalelse.