- Det er frustrerende og hvis det ikke kommer på plass en annen ordning, så vil det kunne gå utover den kompetansen vi har opparbeidet oss, sier daglig leder Roger Abrahamsen ved Ballstad Slipp til Kyst og Fjord.

Han forteller at det ikke har vært lett for selskapet å selge inn overgang fra diesel til batteridrift, selv med 50 prosent tilskudd fra Enova.

Vanskeligere overgang

Når dette tilskuddet er fjernet, blir det i alle fall ikke lettere, slår han fast.

Tilskuddordningen fra Enova har vart i kun tre år. Til sammenligning har statens subsidiering av el-biler vart i mer enn tjue år. Slippen leverte sin første ferdig utrustede fiskebåt med hybriddrift, «Korsnesjenta», tidligere i år.

- Vi har lært oss teknologien, men nå er det stopp og vi fortsetter med å installere dieselmotorer. Overgangen til elektrisk framdrift står ikke på egne bein. Det er en voldsom investering for fiskerne. I prosjektet i samarbeid med Zero Kyst har de hatt ti båter som skulle endre framdrift til strøm. Det er nå utsatt, sier Abrahamsen.

- Ikke tilpasset

Kuttene i tilskudd skjedde tidligere i vår. Først ble støtten til flåten innen havbruk tatt bort. Deretter skjedde det sammen for den tradisjonelle fiskeflåten.

Meldingen fra Enova har vært at de «ser etter en annen innretning». Det henvises til ordningen de har innen elektrifisering av sjøtransport. Abrahamsen mener at den ikke er tilpasset målgruppen som fiskeflåten representerer.

- Fiskefartøy under 15 meter kommer da veldig ugunstig ut, sier Abrahamsen.

«Korsnesjenta» ble bygget ved Ballstad Slipp og sjøsatt tidligere i år. Alle videre el-prosjekter på bedriften er nå lagt på is.

Under en prosent av fiskeflåten er elektrifisert, og nå stopper utskiftingen av dieselmotorer med batteri.

Fortsetter med dieselmotorer

Med endringene som har skjedd, vil Abrahamsen og hans kolleger på slippen i Vestvågøy fortsette å montere inn dieselmotorer.

- Vi har hele tiden sett fram til at dette skal bli en kommersiell virksomhet og tatt risiko, så skjer dette.

Ballstad Slipp har godt med oppdrag, så han frykter ikke at de skal bli uten arbeid.

Abrahamsen frykter at en stopp i elektrifiseringen av fiskeflåten vil kunne ramme dem noen år fram i tid, når kravene til elektrisk framdrift vil bli presset langt mer enn i dag.

Selfa har lagt helt i forkant i arbeidet med å tilby el-løsninger til fiskeflåten i mange år.

Jojo-politikk

Daglig leder Erik Ianssen i selskapet forteller til Kyst og Fjord at flåten til sjømatnæringen utgjorde ti prosent av drivstoff-forbruket i Norge i fjor.

- At staten velger å kutte støtten til elektrifiseringen av fiskeflåten etter tre år, kan ikke sees på en annen måte enn jojo-politikk, sier daglig leder Erik Ianssen i Selfa. FOTO: DAG ERLANDSEN

- Fra 2021 til 2022 var det kun denne flåten og flyselskapene som hadde økning i forbruket. For flåten snakker vi om et volum på 800 millioner liter. At staten velger å kutte støtten til elektrifiseringen av fiskeflåten etter tre år, kan ikke sees på en annen måte enn jojo-politikk. I samfunnskontrakten heter det at det skal kuttes 50 prosent i utslipp fra fossilt brennstoff og Paris-avtalen er etter hva jeg kjenner til, heller ikke sagt opp. Det tar tid å drive omstilling og Enovas støtte har vært svært viktig, sier Ianssen.

- Ikke lett å forstå

Siden 2001 har staten støttet salget av el-biler men kraftige virkemidler. Ønske om en grønn plattform i fiskeflåten forblir bare som et ønske.

- Den gangen var det ikke noe som het Tesla, men med den politikken som har blitt ført siden da, har det dukket opp el-biler fra en rekke produsenter. Ordningen har altså vart i mer enn to tiår, men når det gjelder fiskebåter, så kutter de den etter tre år. Dette er ikke lett å forstå, sier Erik Ianssen til Kyst og Fjord.