Dette melder råfisklaget på sine nettsider. Landinger fra utenlandske båter utgjorde 7,0 mill kroner. De utenlandske bestod av leveranser fra to ferskfisktrålere, en engelsk og en tysk, og to russiske frysebåter, en tråler og en autoliner, med totalt 600 tonn torsk og vel 300 tonn hyse.

1.200 tonn fersk torsk

De norske landingene, som i verdi totalt utgjorde 87,0 mill kroner, var satt sammen av 57,7 mill kroner etter leveranser av fryst fisk, vel 2.500 tonn hver av fryst torsk og hyse. 29,3 mill kroner kom dermed etter leveranser av ferskfisk, der 1.200 tonn torsk ga en verdi på 11,0 mill kroner etterfulgt av 700 tonn hyse og vel 600 tonn sei verdt henholdsvis 5,1 og 4,5 mill kroner. Øvrig fordeling fersk/fryst på fiskeslag framgår av tabellen nedenfor.

Etter fjoråret

Resultatet var dårligere enn fjorårets uke 47, da omsetningen kom opp i 126,5 mill kroner, da med 9 mill kroner fra utenlandske båter, og verdien av de norske landingene var satt sammen av 75,5 mill kroner for fryst fisk og ferskleveransene stod for 41,7 mill kroner. Årets resultat var dermed dårligere for alle kategorier. For kystflåtens del, der verdien falt til i underkant av 30 mill kroner, spilte været nok en gang inn med et par dagers landligge mot slutten av uka.

Fram til samme tid i fjor, ble det landet fisk for 6,513 milliarder kroner. I år har det vært omsatt fisk og skalldyr gjennom råfisklaget for 6,338 milliarder.