Det er en økning med 229 millioner kroner eller 24 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

Det ble eksportert klippfisk for 454 millioner kroner i februar og dette er en økning på 42 prosent eller 135,2 millioner kroner fra februar 2010. Målt i volum er økningen på 41 prosent. Totalt ble det eksportert 12 200 tonn klippfisk i februar, 3 550 tonn mer enn i 2010. Klippfisk av torsk hadde en verdiøkning på 63,2 millioner kroner til totalt 222 millioner kroner, mens klippfisk av sei økte med 56,8 millioner kroner til 185,5 millioner kroner.

Økte med 63 prosent

Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt 167,6 millioner kroner i februar og dette er 49 prosent eller 54,8 millioner kroner over februar 2010. Volumet som ble eksportert var 4 930 tonn og det er 1142 tonn eller 30 prosent mer enn året før. Hel saltet torsk økte med 63 prosent i verdi, fra 93,6 til 153 millioner kroner. Det er Portugal som står for det meste av veksten for saltet torsk.

Reduksjon for tørrfisk

Eksporten av alle tørrfiskprodukter kom i februar på 39,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 21 prosent eller 10,4 millioner kroner fra februar i 2010. Målt i volum ble eksporten redusert med 38 prosent til totalt 437 tonn.

Eksporten av Lofotrund tørrfisk til Italia gikk tilbake med 6,7 millioner kroner til totalt 22,1 millioner kroner. Prisen per kilo var i februar 135,67 NOK/kg, en økning på 33 prosent fra februar i fjor.

Eksportrekord for ferskfisk

Eksporten av ferske hvitfiskprodukter økte i februar med over 23 prosent fra samme måned i fjor og kom på totalt 187,2 millioner kroner. Dette er ny toppnotering for februar måned. Størst økning er det for fersk hel torsk der volumet økte med 56 prosent eller 1356 tonn fra februar i fjor til totalt 3 787 nå i februar.