Sjømatrådets prosjekt «Torsk i Kina» kan derfor bli en suksess som man foreløpig bare kan ane omfanget av.

Enormt marked

Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo, tror at man i løpet av en fem-års periode kan komme opp i en Kina-eksport på hele 20.000 tonn torsk. Da snakker man ikke bare om torsk som sendes til Kina for foredling til andre markeder.

Nå er det det kinesiske innenlandsmarkedet det handler om.

Falt i smak

Bjørgo mener det kinesiske markedet kan bli glovarmt for norske fiskeribedrifter. Smaktester og undersøkelser rundt torsken som sjømatrådet har fått utført viser nemlig at torsken har alt som skal til for å lykkes i Kina. I en markedsundersøkelse svarer hele 97 prosent at de sannsynligvis vil kjøpe torsk om de får mulighet til det. Dette er intet mindre enn oppsiktsvekkende tilbakemelding.

Viktig satsingsområde

De siste 24 årene har den kinesiske økonomien hadd en vekst verden tidligere aldri har vært vitne til. I fjor ble det ropt varsko ettersom veksten kun var på 7,4 prosent. Men sammenlignet med andre land, var selv 2014 helt fantastisk.

Derfor beskriver sjømatrådet Kina som det desidert viktigste satsingsområdet de kommende årene for torsk – og vil i år bruke store ressurser på å få torsken inn her.