De er for tiden i Brasil for å se nærmere på markedsføringen av norsk fisk i landet og lar seg imponert over jobben som gjøres fra Sjømatrådet.

- Fisk fra rene og kalde norske farvann er en etterspurt vare i Brasil, og jeg er imponert over den jobben som Sjømatrådet gjør for å få brasilianske forbrukere til å kjøpe mer norsk fisk, sier en av deltakerne, Irene Lange Nordahl (Sp) til iTromso.no.

Sammen med Sjømatrådets representant Johnny Håberg har de besøkt et av fiskemarkedene i Rio de Janeiro.

Ifølge Lange Nordahl fikk komiteen se hvordan norsk fisk, hovedsaklig klippfisk av torsk og sei fra Barentshavet, blir presentert og markedsført til brasilianske forbrukere.

Klippfisk utgjorde 99 prosent av sjømateksporten til Brasil i 2011. Totalt ble det eksportert sjømat for 1,33 milliarder kroner til Brasil i fjor.

Kombinasjonen av en veldig sterk brasiliansk valuta og en nedgang i torskeprisene ført til en prisnedgang på bacalao av torsk i Brasil de siste årene.

I tillegg gjør den sterke økonomiske veksten at flere nå får økt kjøpekraft, i motsetning til markedene i Europa. Irene Lange Nordahl sier at i sum bidrar dette til økte muligheter for norsk sjømateksport til Brasil, og at det nå er interesse blant aktørene i nord for i forhold til det brasilianske markedet, som er i sterk vekst.

- Det er ingen tvil om at Brasil er et spennende marked for norsk fiskeeksport, og det er derfor viktig med ei sterk satsing på markedsføring for å øke eksporten til dette enorme landet, sier Nordahl til iTromso.no.