- Det har vært en god kuling i dag. Det er bare fint, for uhellene skjer jo ikke på godværsdager, sier han til Kyst og Fjord.

500 personer har totalt deltatt på denne øvelsen og tilsammen 11 fiskebåter har vært med og gjør dette til den største oljevernøvelsen i Finnmarks historie.

Sagen sier det er svært oppløftende å se at man har klart seg godt i forhold til de målene som ble satt.

Det ble blant annet tømt ut 35 kubikkmeter med popcorn i havet som skulle samles opp. Det eneste Sagen savner er at man burde ha forsøkt å få olje opp i lenkterne, det ville gjort øvelsen enda mer realistisk, sier han.