Sjømatrådet: Redusert klippfiskeksport – usikkert for tørrfisk