Skreipatruljen har nettopp gjennomført årets første store kontroll av kvalitetsmerket Skrei ved omlastingsterminaler i Norge og Europa, og er imponert over kvaliteten.

- Vi ser at både fiskerne og produsentene har gjort en kjempeinnsats med å ta vare på fisken, sier skreipatruljens Lillian Hansen i en rapport som Norges Råfisklag nylig presenterte.

Hun og kollega Jan Erik Jensen har hatt en travel start på sesongen, og de har på den første patruljerunden sjekket 52 partier kvalitetsmerket Skrei fra 29 ulike produsenter. Begge er veldig fornøyde med kvaliteten og forteller at de nesten ikke har sett fisk med røde finner, røde nakker, for høy temperatur eller for lite is:

- Skreien som var bra var helt fantastisk og vi sto nesten med stjerner i øynene når vi åpnet eskene, sier Hansen.

Hun forteller at patruljen også fant noen få avvik med fisk utenfor standarden og et par esker der fisken ikke hadde blitt nedkjølt før pakking. Dermed hadde all isen smeltet, og førte ironisk nok nesten til et uhell:

- Det var rett før at en av oss fikk seg en real «kald-dusj» når en eske ble tatt ned fra toppen av en pall, forteller Lillian lattermildt, men det gikk fint!

Tilbakemeldinger om avvik er gjort og nødvendige tiltak er iverksatt.

Patruljen sender skryt til fiskerne, produsentene og pakkerne for den formidable jobben som er lagt ned i alle ledd for å ta vare på kvaliteten:

- Standarden er høy og kravene store for at en skrei skal kunne oppnå kvalitetsmerket. Det viser helt klart at hvis man gjør alt rett med røkting av bruk, bløgging, utblødning, ubrutt kjølekjede, varsom håndtering på sjø og land, sløying, pakking og ising, så spiller fangstmetode liten rolle og sluttresultatet blir helt fantastisk, sier Hansen.