Mandag ble det enstemmig flertall i næringskomiteen på Stortinget for å instruere fiskeriminister Per Sandberg i den mye omdiskuterte kvoteinstruks-saken. Komitèen ber ministeren skrote idèen om fri fartøytilpasning i forhold til kvotelengde, men heller holde seg til Finnmarksmodellen, og maksimalt tillate flytting en gruppe opp – med bom satt på 21 meters lengde.

Det var dette Norges Fiskarlag ba om i januar etter å ha fått tenkt seg om en ekstra gang.

- Måtte gjøre noe

Forslaget om å gripe inn kom fra næringskomitèens medlem Torgeir Krag Fylkesnes (SV), som etter deltakelse på årsmøtet til Kystfiskarlaget og det ekstraordinære møtet til Fiskarlaget Nord følte at det var på tide å gripe inn.

- Det er ikke ofte Stortinget går inn så detaljert som dette. Og når det skjer, handler det om saker som er virkelig viktige, sier Fylkesnes, som mener det er viktig å vise tydelig at det er Stortinget som styrer fiskeripolitikken.

Anerkjennelse

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen finner det på sin side gledelig at det er Fiskarlaget Stortinget støtter seg på når de griper inn på denne måten.

- Det viser at Næringskomiteen har respekt for vår hovedintensjon som næringsorganisasjon og det tolker jeg som at politikere både kan lytte til råd og gjøre egne vurderinger ut fra en totalvurdering av denne saken. At komiteen anmoder fiskeriministeren om å justere instruksen i tråd med Fiskarlagets ønske er også en anerkjennelse av våre faglige innspill.