Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur for 2021.

Det ble solgt totalt 1 640,5 tusen tonn oppdrettsfisk i 2021. Laks er den viktigste arten og utgjør 1 546 tonn eller 94 prosent. I tillegg ble det solgt 88,8 tonn regnbueørret og 5,6 tonn andre fiskearter.

Det var Troms og Finnmark som solgte mest oppdrettsfisk i 2021, tett fulgt av Nordland. Totalt ble det solgt 363 584 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 17,3 milliarder kroner i Troms og Finnmark i 2021. Nordland solgte 354 748 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 18 milliarder kroner.

Statistikken viser at Nordland i gjennomsnitt oppnådde høyere salgspris pr. kg enn Troms og Finnmark. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg i Troms og Finnmark var på kr 47,57 pr. kg, mens Nordland hadde en gjennomsnittlig salgspris på kr 50,71 pr. kg. Årsaken til prisforskjellen kan være mange, salgstidspunkt, fiskestørrelse og etterspørsel er eksempler på faktorer som påvirker prisen.