- Fiskerinæringen er avhengig av å tiltrekke seg nye fiskere. Nå legger vi til rette for ti nye kvoter for unge fiskere, og jeg håper mange vil søke, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Rekrutteringsordningen skal gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg, og sikre rekruttering til fiskeryrket.

- Rekrutteringsordningen har gjennom flere år truffet motiverte og dyktige unge fiskere. Jeg er glad for å videreføre ordningen, sier fiskeriminister Nesvik.

Kvotene har virkning fra 1. januar 2019 og vil lyses ut om kort tid. Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen, og det finnes mer informasjon på direktoratets hjemmeside.

  • I 2017 var det totalt 1871 fiskere under 30 år som var registrert på blad B.

  • Rekrutteringskvotene er forbeholdt helårsfiskere under 30 år som også eier sin egen fiskebåt.

  • I 2017 var det 99 søkere til 15 rekrutteringskvoter.

  • Siden ordningen ble opprettet i 2009 er det tildelt over hundre slike kvoter.