Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) kom fredag med en anbefaling om betydelig nedtrekk i sitt råd for norsk vårgytende sild for 2024. Også makrell tas litt ned, mens kolmule økes.

Les også: Krise for silda

- Jeg er bekymret for silda, sier Fiskarlagets leder Kåre Heggebø.

- Det er ikke tegn til nye sterke årsklasser, kombinert med at det fiskes ut over det vitenskapelige rådet, noe som skyldes manglende kyststatsavtaler. Alle parter bør derfor nå utvise ansvarlighet å bestrebe seg på å holde fiskepresset innenfor kvoterådet, sier Kåre Heggebø.

Når det gjelder makrell henviser Heggebø til ressursforsker i Fiskebåt, Gjert Dingsør som sier at det er uheldig for tilliten til rådgivningen at makrellbestanden oppjusteres år etter år.

- Kolmulebestanden er et lyspunkt. Bestanden ser ut til å være i en solid forfatning, ut fra det meget sterke 2021- og 2022- årsklassene, hvor 2021-årsklassen har fått en betydelig oppjustering, sammenlignet med fjorårets vurdering, påpeker Heggebø.