- Vi har sammenfallende interesser, og vi hadde en interessant og nyttig prat, forteller Ingebrigtsen i en melding på Norges fiskarlags nettsider.

Norske Sjølaksefiskere (NSF) er en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske etter laks og sjøørret med faststående redskap i sjø. NSF arbeider for en bærekraftig beskatning og bruk av villaksen, og ivaretakelse av sjølaksefiskernes rettigheter. En stor del av arbeidet foregår dermed politisk for å sikre villaksen og dens leveområder.

NSF møtte Kjell Ingebrigtsen på hans kontor i Trondheim og stilte med leder Tomas Sandnes og styremedlem Knut Haugen.

Deler interesser

– Norges Fiskarlag har sammenfallende interesser med NSF og mange av våre medlemmer, jeg selv inkludert, har fortid knyttet til sjølaksefiske, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Han mener det er viktig å sikre villaksen som bestand, men også muliggjøre høsting av ressursen. Sjølaksefisket har historisk vært en viktig del av kystkulturen. Fisket er nå strengt regulert og stadig færre har derfor fått anledning til å videreføre dette tradisjonsrike fisket.

Ingebrigtsen mener det er krevende reguleringer knyttet til sjølaksefisket.

– Jeg ønsker en mindre rigid regulering enn i dag, sier han.

Utfordrende

Kjell Ingebrigtsen mener sjølaksefiskerne for det meste er utradert som følge av de strenge reguleringene.

– Jeg setter også spørsmålstegn ved miljø- og bærekraftstenkningen, eller den manglende sådanne – når turister fra USA flys inn og fisker i lakseelvene mens de som hadde rettigheter på sjøen i dette fisket ikke får opprettholde sin rettighet.

Han mener også det er utfordrende at høringsinnspill fra fiskersiden stadig bankes ned.

– Jeg har registrert med undring at innspill, som både Fiskarlaget og sjølaksefiskerne kommer med, ikke tas hensyn til når regelverk og reguleringer fastsettes.

Hva er grunnen til at dette til stadighet er tilfelle, spør Kjell Ingebrigtsen.