Torsdag offentliggjorde det internasjonale havforskningsrådet (ICEC) sine anbefalinger for neste år - og forslo en økning på torsk fra 703.000 tonn til 751.000 tonn.

Forventer løft

- Men det er jo bare å håpe at det er fiskerne og ikke forskere og turister som får glede av økte kvoter, sier Esbensen.

Han holder akkurat på å avslutte siste sjøværet på blåkveitefisket, men ser gjerne at han hadde hatt mere torsk å fiske på.

- Når ICEC kommer med en slik anbefaling, forventer vi jo et godt løft når de endelige kvotene fastsettes, sier Esbensen.

Hyse opp, sei ned

Anbefalingen for hyse er en økning fra 303.000- til 318.000 tonn. For sei anbefaler de en reduksjon fra 173.000 til 164.000 tonn. For blåkveite foreslår de ingen endring i forhold til årets 15.000 tonn. For uer og sabeluer foreslår havforskningsrådet ingen direktefiske.

For kysttorsken som i år har en kvote på 21.000 tonn foreslår de en reduksjon på 30 prosent.