Det ble eksportert laks for 14 milliarder kroner i første halvår, som er en nedgang på 967 millioner kroner eller 6,5 prosent målt mot samme periode i fjor. Ser man på juni måned er det derimot en oppgang på 178 millioner kroner, eller 7 prosent til en total eksportverdi på 2,6 milliarder kroner. Lavere eksportpris er årsaken til nedgang i lakseeksporten.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 26,80 kroner mot 32,77 kroner i juni 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 188 millioner kroner eller 31 prosent første halvår til en total eksportverdi på 802 millioner kroner. I juni var eksportøkningen på 29 millioner kroner eller 29 prosent til totalt 129 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.