Kvantumsmessig henger vi fortsatt etter fjoråret, melder Norges Råfisklag på sine nettsider. 7.000 tonn torsk levert fersk pr uke 2, mot 9.000 tonn i fjor. Reduksjonen viser seg i alle sonene fra Lofoten og nord. Bra med båt i nord, flere større snurrevadbåter har avsluttet sildefisket og gått over i torskefiske.

- Men vi ser også inneværende uke at det skal holde hardt å holde fjorårets kvantum i uke 3, på grunn av dårlig vær og landligge for kystflåten mot slutten av uka, melder laget. Men skreiinnsiget er over oss, med gode rapporter fra nord i havet der det bare er sløye- og innfrysingskapasiteten til autolineflåten og trålerne som begrenser fisketakten. Likevel rapporteres fra fiskere at innsiget er på etterskudd i forhold til fjoråret. Fremdeles sild på fjordene på yttersida av Kvaløya, Senja og Vesterålen.

Uke 2 ga et torskekvantum totalt på 4.900 tonn levert fersk, mot 5.700 tonn samme uka i fjor. Større takt i omsetninga av fryst (3.700 tonn torsk i år mot 2.300 tonn i fjor) bringer imidlertid grafen for uke 2 i balanse med fjoråret og vel så det. Totalt kom ukeomsetninga for norske båter opp i 102 mill kroner i årets uke 2 mot 115 mill kroner samme uke i fjor. Smått med leveranser fra utenlandske fartøy, to russiske frysetråler og en engelsk ferskfisktråler leverte i uke 2 i år, verdi 7,5 mill kroner, mye større aktivitet i fjor med leveranser fra 8 russiske frysetrålere til verdi 39 mill kroner. Omsetningen pr uke 2 er dermed kraftig på etterskudd i forhold til fjoråret, melder Norges Råfisklag.