Råfisklagets omsetning i uke 21 i år tok seg opp etter downperioden uka før, godt hjulpet av blåkveitefisket som startet mandag 23. mai og som alene stod for nærmere 50 mill kroner av totalomsetninga som endte på 169,2 mill kroner (foreløpig tall), heter det i den siste råfisklagsrapporten.

Av totalen stod landinger fra utenlandske båter for 28,2 mill kroner, der fersk fisk fra en engelsk og en dansk tråler utgjorde 2,3 mill kroner, mens fryst torsk og hyse fra fem russiske trålere og en litausk teinebåt med fryste snøkrabbeklør stod for resterende 25,9 mill kroner for de utenlandske båtene.

Av kvoten for den første blåkveitesesongen er 3.183 tonn tatt av 4.600 tonn.