- Vi har fått visse indikasjoner på at det kan foregå et omstridt fiske etter blåkveite av islandske reketrålere i Smutthullet. Fiskeri- og kystdepartementet blir i et brev fra Fiskebåt bedt om å sjekke opplysningene, og gjøre rede for hvilke regler som gjelder for islandske reketrålere i Smutthullet, heter det på hjemmesiden til fiskebåtredernes forbund.

Fiskebåt.no har konkrete opplysninger om en islandsk reketråler som den 19. mars landet en rekefangst på 394.518 kgi Norge etter å ha fisket i Smutthullet. Fartøyet fortsatte etter dette fisket i Smutthullet, og skal blant annet være registrert av en færøysk tråler i området den 4. april. Den 24. april landet fartøyet en fangst på Island som bestod av 303.897 kgreker, 245.033 kgblåkveite, 2.058 kgtorsk og 410 kgskrapeflyndre.

- Vi antar at dersom disse opplysningene medfører riktighet, innebærer det at reketråleren har fisket uten sorteringsrist i Smutthullet, eller at fartøyet bruker oppsamlingspose. Vi er usikker på om den såkalte Smutthullavtalen regulerer det islandske «rekefisket» i Smutthullet. Vi viser imidlertid til at Regjeringen gjorde et poeng av at Island hadde innført påbud om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Smutthullet i tilknytning til Stortingets behandling av Smutthullavtalen, heter det på nettsiden til fiskebåtredernes forbund.