- Jeg er glad for at Kystvakta er våre øyne ute på fiskefeltene slik at vi får rapporter om at det foregår uregelmessigheter. Samtidig er jeg skuffet over at dette fortsatt skjer. Slik adferd kan ikke aksepteres. Ressurssituasjonen er svært god i norske farvann, og med store forekomster av fisk og høye fangstrater må fiskerne være ekstra forberedt og ta nødvendige forholdsregler. De fantastiske fiskemulighetene må brukes på en ansvarlig måte. Det er til å undre seg over at enkeltaktører tydeligvis ikke evner å ta innover seg at denne type behandling av ressursgrunnlaget er å sage over den grenen man selv sitter på sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Svekker ressursgrunnlaget

Grunnen til at vi prioriterer arbeidet for å redusere neddreping, utkast og dumping av fisk er fordi dette svekker ressursgrunnlaget og dermed også næringsgrunnlaget til fiskerne. Her har vi alle felles interesser, og dialog og samarbeid er viktig stikkord for å øke forståelsen for at det ikke er irrelevant hva den enkelte fisker foretar seg på fiskefeltet, avslutter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.