I dag tidlig var det levert 5560 fangster i Norges Råfisklags distrikt til en førstehåndsverdi på 217 millioner kroner. For ett år siden var tilsvarende omsetning på 457 millioner kroner.

En tredjedel

Av omsetningstallene utgjør torsken bare en tredjedel. Men assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag er ikke bekymret.

– Per i dag har vi omsatt 6.800 tonn fersk torsk til en verdi av 76 millioner kroner mot 20.600 tonn til en verdi av 164 millioner kroner på samme tid i fjor, sier Haugland til NTB.

Normalår

Han mener imidlertid at dette kun innebærer at årets start er roligere enn i fjor, og på et mer normalt nivå. Haugland regner med at det forventede skreifisket vil ta seg kraftig opp de nærmeste ukene.

I Vesterålen regner fiskere med at det nå vil ta løs en av de første dagene. Noen har spådd at innsiget vil komme allerede denne uken.