Da vil det være såkalte kompensasjonsforhandlinger på grunn av at Kroatia blir medlem av EU og den frihandelsavtalen som Norge har med landet skal kompenseres.

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen tok opp markedstilgangen for norsk sjømat da hun møtte EUs fiskerikommissær Maria Damanaki i Tromsø mandag.

- Jeg er opptatt av hvordan Norge og EU kan samarbeide for å forenkle handelsregimet slik at vi kan redusere unødig byråkrati og kostnader for norske fiskeeksportører, sier Berg-Hansen. EU er et av Norges viktigste markeder for sjømat, og EU har signalisert at de ønsker å øke sitt sjømatkonsum.

- Vi har stor interesse i de kommende kompensasjonsforhandlingene mellom Norge og EU. Dette gjelder både kompensasjon ved bortfall av frihandel med Kroatia, når Kroatia blir medlem av EU i 2013, og reforhandling av de femårige tollfrie kompensasjonskvotene som har vært gjennomført som følge av tidligere utvidelser i EU, kommer fram av brevet fra fiskarlaget og FHL som ble sendt til Utenriksdepartementet.

Saksansvarlig i Fiskarlaget, økonomisjef Erling Holmeset jr. opplyser at de tollfrie kompenasjonskvotene har bidratt til å sikre at flere av næringens produkt har fått vedlikeholdt markedstilgang til EU.

Dette gjelder særlig for produkt av sild og reker. Det er derfor svært viktig at Norge kan sikre framtidige gode kompenasjonsløsninger og at de avtalene som går ut i april 2014 er på plass i tide.