Råfisklagets statistikk forteller om reduksjon i landingene fra kystflåten først og fremst i Troms, Vesterålen og Vest-Finnmark. Også i Lofoten og lenger sør er det litt ned, mens det er økte torskelandinger i Øst-Finnmark.

I rene tall forteller statistikkene at omsetningen av fersk torsk i fjor var på 91.200 tonn (1.294 mill kroner). I år er tatt 76.400 tonn (1.227 mill kroner).

Omsetningen av fryst torsk fra norske båter har gått opp fra 23.400 tonn (408 millioner kroner) i fjor, til 26.100 tonn (500 millioner kroner) i år.