Det skriver Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet. Havfiskeorganisasjonen oppfordrer derfor departementet om å lukke dette fiskeriet.

- Ei lukking av loddefisket vil bidra til langt større forutsigbarhet for flåten, noe som vil forenkle planlegginga og avviklinga av de ulike fiskeriene på en bedre måte, skriver Fiskebåt i brevet.

Loddtrekning

Til forskjell fra andre åpne fiskerier, der alle fartøy på visse vilkår kan delta i fisket, er deltakelsen i loddefisket i Barentshavet basert på loddtrekning, der kun en liten del av de påmeldte fartøyene får delta.

- Loddefisket forutsetter store investeringer i utstyr og redskaper. Disse investeringene vil det, med dagens ordning, ofte ikke være mulig å tjene inn igjen hvis det aktuelle fartøyet ikke vinner den årlige loddtrekninga, skriver organisasjonen.

- Fiskebåt mener derfor at ordninga med loddtrekning bør avvikles og erstattes med en mer rettferdig ordning, som vil legge til rette for et mer effektivt fiske, både med tanke på økonomi og miljø.

Her kan du lese brevet fra Fiskebåt