EU har sin egen database hvor rapporter om farlig sjømat samles. I databasen er sjømat med opprinnelse i Norge rapportert 47 ganger. Kveis, listeria og dioxin er blant årsakene til at det har blitt advart mot norsk sjømat. Det positive er at antallet advarsler mot norsk sjømat synker, melder kystmagasinet.no.

Norsk opprinnelse

Av de 42 advarslene og rapportene som vedrører fisk med opprinnelse i Norge, kommer hele 27 fra Italia. Seks av tilfellene omfatter røykt laks infisert med bakterien Listeria monocytogenes, mens hele tjue tilfeller er fersk makrell som har blitt stoppet på grunn av kveis (Anisakis), mens ett parti fersk makrell er stoppet på grunn av for høyt histaminnivå. Det er også fem ganger advart mot skalldyr, i alle tilfeller krabbe. I fire tilfeller har norsk taskekrabbe hatt for høyt innhold av algegifter av samme type som kan gjøre blåskjell helsefarlige, mens en kontroll i Sverige i fjor avslørte for høyt innhold av kadmium i norsk taskekrabbe.

Kina versting

I ti tilfeller er det rapportert om røykt laks med Listeria. I sju av tilfellene er laksen røykt i Polen. Norge er den største eksportøren av fisk til EU, men har langt fra det største antallet advarsler. Til sammenligningen er det 157 rapporter vedrørende kinesisk fisk og 141 for krepsdyr.