Joensen vil legge fram helt nye tall om holdbarheten og samtidig drøfte hvordan man kan øke holdbarheten til utvannet tørrfisk.

Frostskader?

Sjurdur Joensen, Nofima

Tørrfiskkonferansen som arrangeres i svolvær 4.mai vil selvsagt ta for seg årets sesong også.

- Årets hengesesong har vært preget av lange kuldeperioder, så spørsmålet er om vi kommer til å oppleve mye frostskader på tørrfisken i år? Og i tillegg, hvor kommer det til å være mest utfordringer med frost? er noen av spørsmålene Nofima-forskeren vil ta for seg.

Joensen vil også presentere tidligere studier som er gjort på forsøk med frost hengeperioden.

Viktig samlingspunkt

Tørrfiskkonferansen har vokst seg betydelig til å bli det viktigste samlingspunktet for næringen, forvaltningen og politikere involvert i industrien. Som tidligere vil Thorvald Tande Jr. lede konferansen. Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (NFD) vil snakke om eksportmarkedet og rammebetingelser og ordfører i Vågan kommune Eivind Holst vil prate om tørrfiskens betydning for Lofoten.