Et enstemmig Finnmark fylkesting foreslo i går å ta 10 prosent av trålerkvotene, og gi dem til kystflåten, da de hadde fiskeripolitiske spørsmål på dagsordenen.

Det kontroversielle forslaget kom fram etter at et flertall i Finnmark Arbeiderpartis sist helg besluttet at fylkespartiet heretter skal arbeides for kutt i trålstigen og gradvis overføre fisken til kystflåten.

Stiller seg lojal

Fylkesleder Ingalill Olsen hører ikke med til flertallet, men må nå føye seg etter flertallet.

- Jeg stiller meg lojalt bak flertallet og skal selvsagt jobbe for at Finnmark Arbeiderpartis politikk skal gjennomføres, sier Olsen til Kyst og Fjord.

Hun sier at jobben mot å endre trålstigen må ses i sammenheng med leveringsforpliktelsene.

- Satt opp mot dette bildet ønsker vi helt klart å gjøre noe med trålstigen. For det skal ikke herske tvil om at fisk som tilhører Finnmark skal til Finnmark. I denne sammenheng er det ikke unaturlig å arbeide mot endre tråslstigen, sier Olsen.

Ingen endring av deltakerloven

Fylkestinget gikk også imot å endre deltakerloven og svekke leveringsplikten, da Tveterås-rapporten om sjømatnæringa ble behandla onsdag.