Det melder selskapet i en pressemelding.

Fokus på miljø

Hurtigbåten kan gå på batteri eller en kombinasjon av diesel og elektrisk drift. Fartøyet vil bli utrustet med et firemotorsdriftssystem med et rensesystem for eksos som tilfredsstiller de høyeste kravene til utslipp.

– Vi er utrolig glade for å vinne frem med vårt konsept som har fokus på miljø, kvalitet og pris. Dette er første gang Norled designer og driver fartøy for Fiskeridirektoratet, men fartøyet har paralleller til våre mange hurtigbåter som også har hybridløsninger, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

Samarbeid med Havforskningsinstituttet

Fartøyet er bygget etter et containerprinsipp, som gjør at det er få begrensninger på hvilke oppgaver som kan utføres. Vi har god erfaring fra samarbeid med Havforskningsinstituttet fra dagens fartøy, og med det nye fartøyet vil også Havforskningsinstituttet kunne gjennomføre flere, og mer avanserte oppgaver enn det som til nå har vært mulig fra vårt fartøy.

– Vi er svært fornøyd med valget av både rederi og verft, og trygg på en god leveranse gjennom hele avtaleperioden med et stort rederi med solid erfaring innenfor drift av hurtiggående fartøy, sier Sandberg.

Ministeren gratulerer

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er svært positiv til nybygget.

– Med dette fartøyet vil Sjøtjeneste kunne utføre oppdrag langs hele norskekysten, og være operativt hele året. Jeg er glad for at oppdraget gikk til et norsk verft, og jeg vil gratulere Fiskeridirektoratet med en nødvendig og viktig oppgradering, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Leveres til neste år

Spesialfartøyet skal brukes til kontroll av fiske, rydding av tapt fiskeredskap og innsamling av kystnære data. Fartøyet leveres med et stort lastedekk med løftekraner og vil i tillegg ha et laboratorium om bord. Lengden på fartøyet er 39 meter og toppfart er ca. 33 knop. Spesialfartøyet skal bygges av Oma Baatbyggeri, men eies og driftes av Norled. Det vil være operativt hele året. Leveransedato vil være første kvartal 2022.

Kontrakten gjelder for 10 år inkludert opsjoner.