Etter vårens skandale der kontrollen av en pelsdyrfarm i Rogaland viste seg å mangle enhver faglig forankring ble det startet oppvask i Mattilsynet. Direktøren gikk av, og det ble videre varslet av man ville gjennomføre en gransking av Mattilsynets virksomhet de senere år.

Landbruks- og matdepartementet har i dag gått ut med ekstern utlysning av oppdraget om gransking av Mattilsynet. Oppdraget er en oppfølging av Stortingets vedtak 19. juni 2019 om å be regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.

Oppdraget lyses ut eksternt for å innhente den beste kompetansen å foreta granskingen, og for å få en uavhengig gransking, skriver landbruksdepartementet i en pressemelding.

Granskingen skal oppsummeres i en rapport som skal beskrive forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet for de undersøkte områdene, gi en risikovurdering av denne, utdype funnene, og identifisere forbedringspunkter. Granskningsrapporten vil bli et viktig dokument både for Mattilsynets videre arbeid med å styrke kvaliteten på forvaltningspraksis, og for Landbruks- og matdepartementets videre styring av Mattilsynet.

Oppdraget har en øvre ramme på 1.1 millioner kroner eks mva og det er satt en frist for å levere rapport innen 10. desember 2019.