Næringskomiteen ankom Lofoten i går og møtte blant annet ledelsen i Norges Fiskarlag, kystfiskarlaget samt andre fiskeriinteresser.

Norges Fiskarlag skriver på sin hjemmeside at Råfisklagets styreleder og administrerende direktør Trygve Myrvang innledet møtet med informasjon om salgslaget, torskefiskeriene og rammebetingelser, før Otto Gregussen fra Norges Sildeslagslag fulgte opp med informasjon om sin organisasjon og pelagisk sektor.

Sveinung Flem fra Surofi orienterte om fiskeriene i Vest-Norge og om salgslagenes samarbeidsråd, mens Kjell Ingebrigtsen foredro om fiskernes rolle i næringen. I dette foredraget berørte han vilkår og lovverket som per i dag er premissgiver for velfungerende strukturer i næringen.

Også Nordland Fylkes Fiskarlag, Kystfiskarlaget og sjømannsforbundet deltok sammen med blant andre Lofotrådet og ordføreren i Vågan.