Dermed er eksportrekorden for hele 2013 forbigått med nesten 900 millioner kroner.

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6,6 milliarder kroner i november. Det er på samme nivå som november i fjor.

- Allerede ved inngangen til desember er 2014 blitt historiens beste for norsk sjømat. Etterspørselen etter norsk sjømat er svært god og det er nå knyttet stor spenning til hvor stor totaleksporten for året vil bli, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd. Hittil i år er sjømateksporten 878 millioner høyere enn i 2013.

- Klippfiskeksporten øker kraftig og skyldes den sterke tradisjonen med å servere klippfisk til jul. I Portugal sier hele åtte av ti at de skal spise klippfisk som julemat. Lakseprisen øker fra november 2013, men noe lavere volum av laks tar totalverdien for laks noe ned. I pelagisk næring er det verd å merke seg de rekordstore mengder makrell som eksporteres fra Norge, sier Chramer og viser til en økning på 189 millioner fra november 2013.