For fartøy mer inntil 11 meters lengde er det satt av 52.000 tonn torsk. Til sammenligning har den minste flåten i 2014 fiske rundt 100.000 tonn torsk. Det frie fiske i årets første måneder gjorde dette mulig.

Mer om reguleringene for torsk, sei og hyse her: