Kystfiskarlaget frykter det vil vare vanskelig for helårsfiskere i åpen gruppe å kunne sette av torsk til bifangst senere på året, fordi man frykter å miste sin del av kvoten når totalkvoten eventuelt er tatt.

Medlemskrav

Fra medlemmene får Kystfiskarlaget melding om at de ønsker å holde seg innen regelverket, og slippe å ty til kreative løsninger når innblandingen av torsk i fisket etter andre arter som hyse, sei, lange og brosme blir for stor.

- Med det gode fisket, og den mengden torsk som nå er tilgjengelig langs hele kysten, vil gruppekvoten lett kunne tas raskt. På grunn av god tilgjengelighet, så er det enkelte som allerede har tatt store deler av torskekvoten, mens andre har en del igjen på grunn av lange perioder med dårlig vær, heter det i en melding fra laget.

Vil hjelpe

Kystfiskarlaget mener det vil være til stor hjelp for det videre fiske om det åpnes for bifangst allerede nå.

- På denne bakgrunn ber Norges Kystfiskarlag om at det åpnes for inntil 25 prosent bifangst av torsk i fisket etter andre arter for fartøy i åpen gruppe som har fisket opp sin maksimalkvote. Kvantum kan hentes fra avsatt bifangstkvantum til høsten. En slik løsning vil koste svært lite torsk. Den vil også dreie fiskemønsteret over på andre arter. Dette er ønskelig både ut fra markedsmessige og samfunnsmessige hensyn.

Ikke refordeling

Laget registrerer at det allerede tas til ordet for refordeling. Det mener de vil være feil.

- Til tross for at det gjenstår relativt mye av gruppekvotene vil det være feil å gå til refordeling så tidlig. På grunn av langvarige uværsperioder er det svært mange som har vært forhindret i fisket denne vinteren. Det vil være meget uheldig om disse skulle miste sine andeler av totalkvoten nå. Norges Kystfiskarlag vil be direktoratet om å stå imot slike særkrav som kommer på bekostning av fellesskapet.