- Med den pris- og verdiutviklingen vi har sett sammenholdt med de prognosene vi i dag har for den videre kvoteutvikling, så tror jeg utsiktene er meget gode for de kommende 2-3 år, sa Caspersen i sin årsmøtetale. Han omtaler seg som «fundamentalistisk optimist», i år som i fjor.

- Lenger fram er det vanskelig å si noe konkret, fordi det alltid svinger i denne næringa. Svigningene er det normale og man vet aldri når neste brottsjø kommer. Naturen og markedene kan alltid ha en overraskelse på lur, sa Caspersen, som mener det er viktig å bruke de gode tidene til å bygge sterke systemer.

- Det vil være nyttig når motgangen en gang kommer – for den kommer.

Caspersen var også særdeles fornøyd med kvalitetsutviklinga og ikke minst satsinga på skrei som eget varemerke, som han tror vil nå langt større volum ute i markedet enn dagens 4500 tonn.

- Det er for enkelt å komme med løse påstander om at kvaliteten er for dårlig, uten at det er forankret i konkrete tall og undersøkelser. Jeg synes også at for forskningsmiljøene som uttaler seg på dette området, må sikre seg et godt nok datagrunnlag og lengre tidsserier før man kommer med bombastiske utsagn knyttet til stikkprøver i enkelte år.