Fylkesnes var til stedet under Fiskarlaget Nords ekstraordinært årsmøte ble gjennomført sist fredag, og tar signalene herfra med seg direkte til stortinget. Meldingen fra møtet var unison: Sandberg-instruksen må stanses snarest.

- Dette vil kunne få katastrofale konsekvenser, spesielt for Midt- og Nord-Norge, som står i fare for å bli offer for et gigantisk fiske-ran, sier Fylkesnes.

Må avvente Eidisen-utvalget

Stortingsrepresentanten mener at all kvotehandel fra små til store må opphøre inntil Eidisen-utvalget har gjennomgått kvotesystemet.

- Regjeringen har oppnevnt Eidesen-utvalget, som skal gå gjennom hele fiskekvotesystemet. De skal komme med sine anbefalinger rundt jul og behandles politisk neste vår. SV vil at handelen bør fryses frem til vi har behandlet deres konklusjoner og sett hele fiskeriet under ett.

Rokker ved grunnsteinen

SV er redd for at dersom det ikke innføres en midlertidig stopp, kan det føre til irreversible endringer samtidig som man venter på en større gjennomgang av hele systemet.

- Det undergraver selve grunnsteinen i norsk fiskeripolitikk: Fisken er fellesskapets eiendom, og skal føre til bosetting og sysselsetting langs kysten. Sandberg-instruksen gjør at det kan skje voldsomme endringer i hvem som forvalter fellesskapets fiskeriressurser.