I helga ble fire døde spermhvaler skylt opp på strender i det østlige England. Ifølge Discovery News er dette tredje tilfelle på svært kort tid at død spermhval er blitt skylt opp på europeiske strender. Siden den 13. januar har fem døde spermhvaler strandet i Nederland, og i Tyskland havnet to døde spermhvaler på land den 16. januar, begge hanner.

Ifølge professor Tore Haug, som leder sjøpattedyrgruppa ved Havforskningsinstituttet, er det ikke usannsynlig at disse hvalene kommer fra Nord-Norge, og at de rett og slett har tatt feil av veien på tur mot tropiske strøk.

Ifølge Haug skjer det fra tid til annet at spermhval skylles død i land, som nå i England, Nederland og Tyskland.

- Det er blitt spekulert på om hvalen narres på vei tilbake mot tropiske strøk, sier Haug til Dagbladet.

Spermhvalen er nemlig en dypdykker, som ikke liker grunt vann. Når den forlater Norge følger den vanligvis Norskerenna sørover, men denne ender opp i Nordsjøen hvor det er langt grunnere.

- Den bruker ekkolokalisering når den orienterer seg, men om den forviller seg inn på grunna kan den få panikk, og da kan det gå galt, sier Haug.

Han understreker at han ikke vet sikkert om det faktisk er dette som har skjedd med hvalene som nylig er skyldt i land på de europeiske strendene.

- Men det er ikke usannsynlig at de ble lurt inn i «Nordsjøfella», sier han.

Spermhvalen lever vanligvis i tropisk farvann, men en rekke hanner, som enten er utstøtt fra flokken eller som er ungkalver som skal vokse seg store, trekker hver sommer nordover, for å beite på norskekysten. Det er disse hvalene som danner grunnlag for hvalsafari fra Andenes og Øksnes.