Ved utgangen av 2012 har Fiskeridirektoratet mottatt melding om 38 500 rømt oppdrettslaks, det laveste tallet i dette årtusenet. Samtidig er det meldt inn 133 000 rømt regnueørret og 55 000 rømt torsk.

Totalt er det meldt inn ca. 226 500 rømt fisk fra oppdrett i Norge i 2012. Dette er 145 600 færre enn i 2011 og om lag en million fisk mindre enn rekordåret 2006 da det rømte vel 1,2 millioner fisk. Men Fiskeridirektoratet tar forbehold om at det kan være meldinger eller episoder i 2012 som ikke er meldt inn.

– Dette er gledelige tall og det viser at målrettet arbeid i næringen og i forvaltningen bærer frukter. Men nå er det viktig at oppdretterne sjekker anleggene sine nøye med tanke på det dårlige været som har vært i deler av landet på slutten av året, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.