– Vi i Sp mener flere bør få ta del i den verdiskapningen som skjer innenfor sjømatnæringa og vil derfor åpne for fritt fiske for båter under 11 meter, sier første nestleder i Senterpartiet Morten Borten Moe i en melding.

Folkets eie

Han framholder at fiskeriressursene i havet tilhører det norske folk.

- Det har den siste tidens debatt slått tydelig fast. Vi i Senterpartiet mener flere bør få ta del i den verdiskapningen som skjer innenfor sjømatnæringa og vil derfor åpne for fritt fiske for båter under 11 meter.

– Dette må selvsagt skje innenfor de rammene en økologisk forsvarlig og langsiktig ressursforvaltning setter, legger han til.

Høring

Ola Borten Moe og hans nestlederkollega, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim, har ledet to arbeidsgrupper som har laget utkast til politisk manifest til landsmøtet i mars. Forslaget skal gjennom partiets sentralstyre i dag – og deretter ut på høring i hele partiorganisasjonen. De endelige vedtakene skjer på landsmøtet i Senterpartiet i midten av mars.