Kommunen har startet behandlingen av sin nye arealplan, og her ligger det som kjent inne en avsetning av området i le av Gaukværøya til oppdrettsformål. Men det lokale oppdrettsselskapet E Kristoffersen & Sønner hadde ønsket seg et areal til, ved Lokkøy. Dette ble meldt inn allerede i mars uten at teknisk etat har klart å tegne det inn på kartet, melder Bladet Vesterålen.

Det overrasket blant andre kommunestyrerepresentant Tom Tobiassen (Ap).

– Vi får en ny plan på bordet, der store områder blir beslaglagt, som vi ikke har sett før. Da vi fikk presentert Gaukværøy-lokaliteten, ble det framstilt som om dette var den siste og eneste mulighet. Nå ser vi at dette ikke stemmer. Dette var ikke forutsetninga da vi først fikk lokaliteten ved Gaukværøya presentert, sa Tobiassen ifølge Bladet Vesterålens referat fra møtet.