Så langt har framdriften på anlegget Hermann Pettersen (79) kjøpte hos Norway Seafoods gått etter planen. - Jeg regner med å komme i produksjon i løpet av januar måned, sier industrilederen i dag til Kyst og Fjord.

Han sier Hermann Mehamn AS vil få opp til 40 helårige arbeidsplasser, og han har en liste med nærmere 60 personer som ønsker jobb på anlegget.

Saltfiskproduksjon

Det er saltfisk Hermann Pettersen skal produsere, og han har allerede avtale med sju snurrevad og garnfartøy.

- Det som nå gjenstår før vi kommer i gang, er ferdigstilling av det nye og ca. 950 kvadratmeter store mottaks- og kjøleanlegget. Når det gjelder produksjonsanlegget, er det nærmest klart til å tas i bruk, sier Pettersen.

Da det i februar ble kjent at Norway Seafoods, som i 2006 startet produksjonsmaskinene i Mehamn, ville legge ned anlegget ville også nærmere 25 arbeidsplasser forsvinne. Vel én måned senere ble anlegget på 3586 kvadratmeter lagt ut for salg.

I utgangspunktet var det to tre interessenter. 20. juni ble det kjent at en av «bautaen» innenfor nordnorsk fiskeindustri, Hermann Pettersen hadde kjøp anlegget.

Bygningsmassen han kjøpte tilhørte det Røkke-eide selskapet Havfisk AS. Norway Seafoods AS, også det Røkke-kontrollert, eide produksjonsutstyret og sto for filetproduksjonen. Taksten var angivelig satt til om lag 7 millioner kroner. Hva Hermann Pettersen betalte Røkke vil han ikke ut med, men etter det Kyst og Fjord har grunn til å tro, lå kjøpesummen betydelig under takstbeløpet.

Store investeringer

Da Kyst og Fjord besøkte Hermann Pettersen i Mehamn i september måned var han selv i kjeledress bak truckrattet, i fullt arbeid med å rydde den forholdsvis nye og moderne produksjonshallen, bygd i 1999.

Filetmaskinene som nå er demontert er solgt, noe til islendingene som etablerer seg i Gamvik, noe til mehamnværingen Oddvar Jensen og resten gikk angivelig til Polen.

- Jeg står foran relativt store investeringer, sa Pettersen i september, og det ble antydet totalt nærmere 25 millioner kroner. Blant annet investeres det i sløyeskur, åtte-ti sløyemaskiner og kjølefasiliteter.

Når produksjonen starter i neste måned sitter fiskeindustriveteranen som eier av et topp moderne produksjonsanlegg for saltfisk på total ca. 4500 kvadratmeter. Det er Gamvik kommune som eier den om lag 60 meter lange kaia.

Garantert jobb

Hermann Pettersen, som nå er flyttet til Mehamn, er en éner innenfor saltfiskproduksjon, og har er ikke bekymret for råstofftilgangen all den tid det allerede er inngått avtaler med fartøyeiere. For øvrig blir det satset på saltfisk av alle typer hvitfisk, og eksportmarkedet er først og fremst Portugal, Sør-Amerika og afrikanske land.

I den såkalte virksomhetsavtalen som ble inngått mellom selgere og kjøper framgår det at tidligere ansatte i Norway Seafoods AS skal få tilbud om jobb hos firmaet Hermann Mehamn AS, og nå vil det altså bli plass til de som fortsatt er interessert, alle den tid det hos Hermann Mehamn AS blir langt flere arbeidsplasser enn da Norway Seafoods driftet anlegget.

Hermann Pettersen er for øvrig ikke ukjent med Mehamn, her var har noen år på 1960-tallet. Per i dag har han kun ett anlegg i drift, det er i Havøysund der han i 2002 etablerte fiskeindustribedriften Hermann Eksport AS.

I 2013 hadde bedriften en omsetning på vel 138 millioner kroner og et årsresultat på vel 9 millioner kroner. I Havøysund er det vel 50 årsverk som skaper verdiene.