Sandberg, som egentlig er på vei til hvalfangermøtet i Svolvær, skal også møte Ted Robin Endresen, som både er fisker og stor fiskekjøper på Myre, samt trålerrederiet Holmøy Maritime ASA, som nylig har bygget nytt stort mottaksanlegg på Sortland, og som også er «på begge sider av bordet».

På slutten av dagen møter han som planlagt opp på årsmøtet i Norges Småkvalfangerlag i Svolvær. Det blir første gang på rundt 30 år at en norsk fiskeriminister møter på hvalfangernes årsmøte.

- Vesterålen og Lofoten spiller en sentral rolle fiskerinæringen. Det er viktig for meg som fiskeriminister å møte de som jobber i næringa og selv vet hvor skoen trykker, og vi skal ha en god dialog med næringa, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).