- Blå vekst står høyt på den internasjonale agendaen. Vi ser en enorm interesse for havet, og det er viktig å se på hvordan forskning og innovasjon kan bidra til bærekraftig vekst, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Med HKH Kronprins Haakon i spissen samles forskere og næringslivsledere for å diskutere hvordan havet kan bidra til å løse globale utfordringer knyttet til økt behov for mat, medisiner og energi, melder Nærings- og fiskeridepartamentet.

- Norge er et lite land, men vi er en betydelig havnasjon. Havnæringene står for 70 prosent av norske eksportinntekter. OECD mener det er potensial for en dobling av havøkonomien, sier Sandberg, og peker på havbasert oppdrett, tang- og tareproduksjon, farmasi og fornybar energi som mulige nye næringer.

Et sentralt tema i Ny Ålesund er hvordan forskning og innovasjon kan bidra til bærekraftig vekst.

- Skal havet være framtidig matfat og medisinskap kan vi ikke fortsette å bruke det som søppelfylling. Klimaendringer, forsøpling og rovdrift på ressurser er utfordringer vi må gripe fatt i. Tar vi vare på havet, vil det også være det beste grunnlaget for verdiskaping, sier fiskeriminister Per Sandberg.