Det er levering til mel og olje, da særlig av kolmule, som står for veksten. På konsumsiden oppveies mindre kvantum av bedre priser og verdien av konsum var totalt 5,5 milliarder kroner, nesten identisk med 2014.

Totalt ble det omsatt 1,52 millioner tonn pelagisk fisk i 2015, bare opp 28 300 tonn fra 2014. Av dette var 810 000 tonn konsumleveranser mens 713 000 tonn ble levert til mel- og oljeanvendelse. Det er en økning på hele 130 000 tonn for levering til mel- og olje og en nedgang på 101 000 tonn for konsum.

Norske fiskere leverte 1,06 millioner tonn fisk i Norge til en verdi på 4,9 milliarder kroner. Av dette var 579 000 tonn konsumfangster til 3,95 milliarder kroner og 487 000 tonn mel- og olje fangster til en verdi på 946 millioner kroner. I tillegg leverte norske fartøyer 270 000 tonn i utlandet for 665 millioner i 2015, opp 20 000 tonn og 141 millioner kroner fra 2014. Det er i hovedsak kolmuleleveranser og lodde på Island som drar opp totalen der, melder Fiskebåt.