Fra å være heleid av Råfisklaget fra førstegangsutgivelsen i 1946 har merkevaren «Fiskeribladet» gjort en lang reise inn i dagens medievirkelighet. Etter å ha mistet mye av sitt økonomiske grunnlag gjennom bortfall av pressestøtte, fusjonerte avisa med sin konkurrent Fiskaren i 2008.

Mange år ble produktet solgt under merkevaren «FiskeribladetFiskaren», inntil man i 2017 bestemte seg for å rendyrke navnet til kun «Fiskeribladet».

Ikke hensiktsmessig

Avisa har frem til i dag vært eid av Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) og Råfisklaget, sistnevnte med 33,4 prosent av aksjene.

Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag sier i en pressemelding at salget skjer som en følge av strategiske valg både hos Råfisklaget og NHST.

- Det har alltid vært viktig for Råfisklaget å nå ut til fiskerne og fiskeflåten med informasjon om våre bestemmelser, reguleringer, minstepriser og lignende. I en verden uten internett og mobiltelefoner var det hensiktsmessig å være eier av en fiskeriavis for å bidra til at en slik kanal fantes for vårt informasjonsbehov. Men dette bildet har endret seg i takt med teknologi- og øvrig medieutvikling. Det er derfor ikke lenger en naturlig del av Norges Råfisklags strategi å eie en mediebedrift. Vi er trygge på at NHST vil videreføre Fiskeribladet som en av de viktigste nyhets- og debattkanalene for næringa, sier Haugland.

Viktig kanal

Haugland sier de har vært stolte eiere av Fiskeribladet, og at de fortsatt vil stå avisen nær.

- Vi ser stor verdi i å ha en mediebedrift som både informerer og samtidig våger å utfordre fiskerinæringen. Vi vil fremover bidra til å sikre at Fiskeribladet kan leses av både våre ansatte og kunder. Fiskeribladet vil fortsatt være en viktig kanal for oss for å nå igjennom med våre budskap som annonsør.

Fornøyd

Fiskeribladet vil fortsatt eksistere som et eget aksjeselskap, eid av NHST Global Publications. Sammen med søsterpublikasjonen Intrafish.no, som primært skriver om oppdrett, dekkes dermed hele den norske sjømatnæringen.

- Vi er svært fornøyde med at NHST tar hjem hele Fiskeribladet. Det viser at konsernet tror på oss som den viktigste leverandøren av sjømatnyheter, sier ansvarlig redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet i samme pressemelding.