Planen er at den kombinerte snurperen og tråleren skal være klar for fiske sommeren 2015. Den blir vel 77 meter og over 15 meter bred, og blir med det Bodøs største fiskebåt, skriver Avisa Nordland.

Bygges i Danmark

Båten som er bestilt av fiskebåtrederiet Hansen Dahl Fiskeri i Bodø, er designet ved det danske verftet Karstensens Skibsværft, i nært samarbeid med rederiet,. Nye «Kvannøy» blir Hansen Dahls tredje nybygg siden 2000 og er kostnadsberegnet til rundt 200 millioner kroner.

Moderne

Nye «Kvannøy» blir mindre enn den rederiet solgte til Færøyene. Det skyldes at den nye båten ikke blir utstyrt med om bord-produksjon. Dermed er det vesentlig mindre behov for plass. I designet av nye «Kvannøy» har rederiet lagt spesielt vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og gi komfort til mannskapet. Nybygget blir dermed en topp moderne snurper og tråler, med alt innen det nyeste av maskineri, utstyr og innredning. Det satses samtidig på tre sidepropeller, langsomtgående hjelpemotorer, hybrid framdriftsanlegg. I prosjekteringen har rederiet lagt vekt på kvalitet, innovasjon og driftssikkerhet. Det vil gjøre «Kvannøy» til et av landets mest moderne fiskefartøy.